dežurna služba vodovod 041 697 954, dežurna pogrebna služba 07 3637 219

Javna naročila in objave

Dokumentacija za JN Monitoring pitnih voda, odpadnih in podzemnih voda,

emisij snovi v zrak ter deratizacija in dezinsekcija za obdobje dveh let – rok za oddajo : 6.2.2019

RD_monitoring_komunala_metlika_pop

projektna naloga

predracun_v1

RD_monitoring_obrazci