dežurna služba vodovod 041 697 954, dežurna pogrebna služba 07 3637 219

Kontakti

Splošno

dežurna služba vodovod 041 697 954
naročilo praznjenja greznic 031 386 399

dežurna služba ceste 031 876 963

dežurna služba ceste izven delovnega časa 051 235 435

 

t.  07 363 72 00
e. info@komunala-metlika.si
www.komunala-metlika.si

Vodstvo podjetja

mag. BOJAN KRAJAČIČ, direktor
t.   07 363 72 00
e.   bojan.krajacic@komunala-metlika.si

Skupne službe

RENATA MIHELČIČ, vodja skupnih služb
t.  07 363 72 03
e. renata.mihelcic@komunala-metlika.si

NEVENKA KREMESEC, vodja področja analize, razvoj, projekti
m. 041 368 310
e.  nevenka.kremesec@komunala-metlika.si

MATEJA KAMBIČ, stiki z javnostmi, pokopališka dejavnost
t. 07 363 72 00
e.  mateja.kambic@komunala-metlika.si

TANJA MILEK NEMANIČ, fakturiranje
t.  07 363 72 07
e.  tanja.milek@komunala-metlika.si

NINA HERAK, saldakonti, obračun plač
t. 07 363 72 06
e.  nina.herak@komunala-metlika.si

MITJA RUS, nabava, skladišče
t.   07 363 72 08
m. 031 688 346
e.  rus@komunala-metlika.si

Vodovod in kanalizacija

ANTON OGULIN, vodja vodovoda in kanalizacije
t.   07 363 72 05
m. 041 396 296
e.  ogulin@komunala-metlika.si

IGOR VUKŠINIČ, vodja področja vodovod/kanalizacija
t.   07 363 72 11
m. 041 656 242
e.  vuksinic@komunala-metlika.si

JANEZ ŽUGELJ, delovodja vodovod/kanalizacija
m. 051 314 973
e.  zugelj@komunala-metlika.si

Javna snaga

NIKOLAJ DRKUŠIČ, vodja področja javna snaga
m. 051 356 968
e.  drkusic@komunala-metlika.si

MIRSAD HUSKIĆ, urejanje okolice
m. 031 391 508
e.  huskic@komunala-metlika.si

Gradnje

 

Ceste

UROŠ BRADICA, vodja področja cest in GIS
m. 031 876 963
e.  bradica@komunala-metlika.si

 

 

Središče za dostopnost