dežurna služba vodovod 041 697 954, dežurna pogrebna služba 07 3637 219

Kontakti

Splošno

dežurna služba vodovod 041 697 954
dežurna služba ceste 031 876 963
naročilo praznjenja greznic 031 386 399

t.  07 363 72 00
e. info@komunala-metlika.si
www.komunala-metlika.si

Vodstvo podjetja

mag. BOJAN KRAJAČIČ, direktor
t.   07 363 72 00
m. 041 633 690
e.   bojan.krajacic@komunala-metlika.si

NEVENKA KREMESEC, vodja področja analize, razvoj, projekti
m. 041 368 310
e.  nevenka.kremesec@komunala-metlika.si

Skupne službe

MARJAN KONČAR, vodja skupnih služb
t.   07 363 72 03
m. 031 367 120
e.  koncar@komunala-metlika.si

RENATA MIHELČIČ, računovodja
t.  07 363 72 06
e. renata.mihelcic@komunala-metlika.si

TANJA MILEK NEMANIČ, blagajničarka in fakturistka
t.  07 363 72 07
e.  tanja.milek@komunala-metlika.si

MITJA RUS, skladiščnik
t.   07 363 72 08
m. 031 688 346
e.  rus@komunala-metlika.si

NIKOLAJ DRKUŠIČ, vodja področja javna snaga
m. 051 356 968
e.  drkusic@komunala-metlika.si

UROŠ BRADICA, vodja področja ceste in GIS
m. 031 876 963
e.  bradica@komunala-metlika.si

MIRSAD HUSKIĆ, delovodja urejanja okolice
m. 031 391 508
e.  huskic@komunala-metlika.si

Vodovod in kanalizacija

ANTON OGULIN, vodja vodovoda in kanalizacije
t.   07 363 72 05
m. 041 396 296
e.  ogulin@komunala-metlika.si

IGOR VUKŠINIČ, vodja področja vodovod/kanalizacija
t.   07 363 72 11
m. 041 656 242
e.  vuksinic@komunala-metlika.si

STANISLAV ŠTEFANIČ, vodja vzdrževanja/elektrikar
m. 051 319 946
e.  stefanic@komunala-metlika.si

SILVIO ŠIMEC, gradbeni delovodja
m. 051 394 426
e.  silvio.simec@komunala-metlika.si

JANEZ ŽUGELJ, delovodja vodovod/kanalizacija
m. 051 314 973
e.  zugelj@komunala-metlika.si