dežurna služba vodovod 041 697 954, dežurna pogrebna služba 07 3637 219

Vloge in soglasja

Zahtevek za izplačilo nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima

ZAHTEVEK VVO

Zahtevek oz. popolno izpolnjene vse priložene obrazce ter Izpis iz RKG ali Zbirno vlogo je potrebno oddati najkasneje do 31.03. :

– po pošti na naslov Komunala Metlika d.o.o., Cesta XV. brigade 4, 8330 Metlika s pripisom VVO  ali

– osebno na sedežu podjetja Komunale Metlika d.o.o. pri Renati Mihelčič.

 

Služnostna pogodba vodovod

Vloga za priključitev VO KA

Vloga za soglasje nezahteven objekt

Središče za dostopnost