dežurna služba vodovod 041 697 954, dežurna pogrebna služba 07 3637 219

Nasveti

Redno vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja: poskrbite za redno vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja, ki vključuje cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo in mestom uporabe pitne vode. -Vodo uporabljajte na vseh pipah v stanovanju oziroma hiši. Vsako jutro na pipi, pred prvo uporabo tega dne, stočite nekaj vode. Voda naj teče dve minuti oziroma do ustalitve temperature vode. Enako naredite, ko pridete domov, predvsem pa, ko se vrnete po daljši odsotnosti.

Redno izpiranje interne napeljave: Uporabnikom pitne vode svetujemo, da občasno odprejo vse pipe v svojih stanovanjih in tako izperejo interno vodovodno omrežje, saj zastajanje vode  povzroča razvoj mikroorganizmov, ki se lahko ob padcu tlaka razširijo tudi v širše omrežje.

Motna voda: Občasno je možno, da se zaradi določenih vzrokov pojavi motna voda. Taka voda ni pitna. Če se motno vodo uporablja za pitje ali prehrano, jo je treba pred uporabo prekuhati. Ko se pojavi motna voda, nas o tem nemudoma obvestite.

Kontrola porabe vode: Uporabnikom svetujemo, da občasno kontrolirajo svoje vodomere in si beležijo porabo. Le tako je namreč možno hitro ugotoviti okvare internega vodovodnega omrežja. S tem se prepreči nastajanje škode in nepričakovan strošek za porabljeno vodo.

Bela voda: Eden od tehnoloških postopkov priprave pitne vode vseh sistemov oskrbe s pitno v občini Metlika je tudi kloriranje. Občasno pojavljajoča se bela voda ni posledica prevelike količine dodanih klorovih preparatov, ampak v vodi razpršenega zraka. V določenih primerih v cevovode pride zrak, ki se pod tlakom, ki v cevovodih obstaja, pomeša z vodo. Če »belo« vodo natočimo v kozarec, kjer se pritisk razbremeni, se po nekaj minutah zrak samodejno izloči iz vode in ta postane bistra.

Čiščenje mrežic na pipah: Priporočamo, da približno enkrat na 14 dni čistite mrežice na pipah. Čiščenje pomeni spiranje z vodo in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna.

Varovanje okolja: Za ohranjanje čiste pitne vode je pomembno, da v odtok ne zlivamo kemikalij, barv, lakov, insekticidov, zdravil in drugih nevarnih odpadkov. V odtok ne zlivajmo jedilnega in motornega olja. Vse te snovi lahko negativno vplivajo na delovanje sistema za čiščenje odpadnih vod, s tem ko uničijo favno in zamašijo cevi. Nevarne odpadke oddamo v zbirnih centrih za ločeno zbiranje odpadkov ali v času letne akcije zbiranja nevarnih odpadkov.

Zaščita pred zmrzaljo: Pred prihodom nizkih temperatur je potrebno posebno pozornost nameniti tudi zaščiti vodomera in drugih izpostavljenih delov vodovodne instalacije pred zmrzaljo. Vse vodomere, ki niso vgrajeni v notranjih prostorih oziroma toplotno izoliranih jaških, je potrebno dodatno zaščititi z ustreznimi izolativnimi materiali, ki ne vpijajo vode, in morebitno dodatno zaščito po prenehanju nevarnosti zmrzali tudi odstraniti iz vodomernih jaškov. Prosimo vas, da v zimskem obdobju pogosteje spremljate stanje vodomera, saj boste tako hitreje odkrili morebitne poškodbe in tako preprečili dodatne stroške, ki bi ob tem nastali.  V kolikor kljub vsemu opazite, da je prišlo do poškodbe vodomera, nas o tem nemudoma obvestite. Poškodovani vodomer lahko na stroške uporabnika zamenja le izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo.

Središče za dostopnost