dežurna služba vodovod 041 697 954, dežurna pogrebna služba 07 3637 219

Prva stran

Obračuni in ceniki

Cenik obveznih občinskih javnih služb varstva okolja

Cenik GJS z dne 1.1.2018

Središče za dostopnost