dežurna služba vodovod 041 697 954, dežurna pogrebna služba 07 3637 219

Stanje vodomera

Zahvaljujemo se za poslane podatke.

Komunala Metlika d.o.o.

Središče za dostopnost