dežurna služba vodovod 041 697 954, dežurna pogrebna služba 07 3637 219

Poslovilne vežice

Na območju občine so mrliške vežice na naslednjih pokopališčih:

  • Jugorje
  • Klošter
  • Metlika
  • Podzemelj
  • Radovica
  • Rosalnice
  • Suhor

Na teh pokopališčih je uporaba mrliške vežice obvezna.

Središče za dostopnost