dežurna služba vodovod 041 697 954, dežurna pogrebna služba 07 3637 219

Pokopališča

Upravljanje pokopališč je izbirna lokalna javna služba, ki jo izvaja Komunala Metlika d.o.o. in obsega zagotavljanje urejenosti pokopališč, izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.

Na območju občine so naslednja pokopališča:

 

Središče za dostopnost