dežurna služba vodovod 041 697 954, dežurna pogrebna služba 07 3637 219

Tržne dejavnosti

Komunala Metlika ima usposobljene kadre in potrebno opremo za različne komercialne dejavnosti, ki jih opravljamo za pravne osebe in za občane. Pokličite nas na telefon 07 3637 200 ali nam pišite na info@komunala-metlika.si ter opišite svojo željo. Z veseljem vam bomo pripravili ponudbo in kvalitetno izvedli storitev.

Gradbena dejavnost: V lastni režiji izvajamo rekonstrukcije vodovodnega omrežja in zamenjave hišnih priključkov, uspešno pa se prijavljamo tudi na razpise za novogradnje vodovodov in kanalizacij. Za vas opravimo izgradnjo ali obnovo hišnega vodovodnega ali kanalizacijskega priključka. Opravljamo tudi različna gradbena dela pri manjših urejanjih okolice.

Vzdrževanje zunanjih poslovnih površin: izvajamo strojno ali ročno čiščenje parkirišč, dovozov in podobno.

Vzdrževanje zelenih površin: Izvajamo košnjo, obrezovanje, urejanje vaše okolice.

Odvoz greznic po naročilu

Središče za dostopnost