dežurna služba vodovod 041 697 954, dežurna pogrebna služba 07 3637 219

Kontakti

t.  07 363 72 00
e. info@komunala-metlika.si
www.komunala-metlika.si

Vzdrževanje cest

DEŽURNA SLUŽBA izven rednega delovnega časa 051 235 435

UROŠ BRADICA, vodja področja ceste in GIS
m. 031 876 963
e.  bradica@komunala-metlika.si

Zimska služba

UROŠ BRADICA, vodja področja ceste in GIS
m. 031 876 963
e.  bradica@komunala-metlika.si

Urejanje javnih površin

NIKOLAJ DRKUŠIČ, vodja področja javna snaga
m. 051 356 968
e.  drkusic@komunala-metlika.si

MIRSAD HUSKIĆ, delovodja urejanja okolice
m. 031 391 508
e.  huskic@komunala-metlika.si

Gradbena dejavnost

SILVIO ŠIMEC, gradbeni delovodja
m. 051 394 426
e.  silvio.simec@komunala-metlika.si

Odvoz greznic po naročilu

IGOR VUKŠINIČ, Vodja VO-KA
m. 031 386 399
e.  vuksinic@komunala-metlika.si

Sejem

MIRSAD HUSKIĆ, delovodja urejanja okolice
m. 031 391 508
e.  huskic@komunala-metlika.si

 

 

 

 

 

 

 

Središče za dostopnost