dežurna služba vodovod 041 697 954, dežurna pogrebna služba 07 3637 219

Zbirni center

Zbirni center Bočka

Zbirni center Bočka je posebej urejen in opremljen prostor, kjer sprejemamo različne vrste odpadkov. Namenjen je dodatnemu ločevanju in večjim količinam odpadkov. Če prenavljate stanovanje, urejate vrt ali ste zamenjali kuhinjske aparate in podobno, lahko vse odpadne stvari pripeljete v zbirni center.

V zbirni center lahko prebivalci brezplačno pripeljete:

 • papir, karton in papirno embalažo vseh vrst in velikosti,
 • steklo in stekleno embalažo vseh vrst in velikosti,
 • plastiko in plastično embalaao vseh vrst in velikosti,
 • odpadke iz kovin in kovinsko embalažo vseh vrst in velikosti (barvne kovine),
 • stiropor,
 • les, lesene odpadke in leseno embalažo vseh vrst in velikosti,
 • oblačila in tekstil,
 • vrtne odpadke,
 • gradbeni material,
 • zemljo in kamenje,
 • izrabljene avtomobilske plašče (brez platišč) in gumene odpadke,
 • odpadno električno in elektronsko opremo,
 • kosovne odpadke (pohištvo, sanitarno opremo, vzmetnice, preproge, vrtno opremo, kolesa …),
 • ostale mešane odpadke.

Večina teh odpadkov se, ker so oddani ločeno, lahko predela in ne bodo končali na odlagališču, pač pa v predelovalni industriji.

Odpiralni čas : Zbirni center je odprt od ponedeljka do petka, in sicer:

Letni delovni čas ( od 1. aprila do 31. oktobra) od 08-18h

Zimski delovni čas ( od 1. novembra do 31. marca)  od 08-16h.

ob sobotah od 08-13h.

V času praznikov in ob nedeljah je zbirni center zaprt.

Prosimo, spoštujte pravila oddaje odpadkov in odpiralni čas. Odpadke oddate lahko samo v času odprtja zbirnega centra.

Način oddaje odpadkov

Zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov je namenjen vsem povzročiteljem odpadkov, ki so vključeni v sistem ravnanja z odpadki v Občini Metlika.

Ob prihodu v zbirni center vas sprejme upravljavec zbirnega centra in vas seznani z načinom oddaje odpadkov. Zbiranju so namenjeni veliki zabojniki, označeni z napisom o vrsti odpadka.

Cenik sprejema odpadkov:

Vsako gospodinjstvo lahko brezplačno odda:

 • do količine 1m³ odpadkov mesečno,
 • štiri avtomobilske plašče na sezono brez platišč,
 • kosovne odpadke enkrat mesečno (do količine 3 m³).

Sprejem večjih količin odpadkov zaračunamo skladno s cenikom.

Pravnim osebam se obračuna sprejem, skladno s cenikom.

Oddaja posebnih odpadkov:

Odpadke, ki vsebujejo azbest, salonitne plošče in cevi sprejemajo pooblaščeni prevzemniki (Ekol, d.o.o., Eržen d.o.o.).

Večje količine surovega mesa, klavnične odpadke, poginule živali sprejema Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Ažurni seznam podjetij, pooblaščenih za prevzem določenih vrst odpadkov, je objavljen na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Središče za dostopnost