dežurna služba vodovod 041 697 954, dežurna pogrebna služba 07 3637 219

Nasveti

Pravočasno sporočite spremembo števila oseb v vašem gospodinjstvu.

Odpadke dosledno ločujte. Poskrbite, da bo odpadkov čim manj. Kupujte preudarno in samo tisto, kar potrebujete.

Odpadno jedilno olje vlijte v plastenke ali v steklenice in začasno hranite v kleti, garaži. Ko zberete večjo količino, ga odpeljete v zbirni center, kjer ga brezplačno oddate. Odpadno jedilno olje je prepovedano odlagati v zabojnike za mešane odpadke in zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov, prav tako ga je prepovedano zlivati v kanalizacijski odtok.

Ob nakupu nove elektronske opreme je trgovec ali proizvajalec dolžan sprejeti staro. Če je oprema še uporabna, jo lahko prodate ali podarite tistemu, ki jo potrebuje. Med opremo sodijo mali in veliki gospodinjski aparati, računalniška oprema, električna in elektronska oprema, oprema za razsvetljavo, igrače, zabavna elektronika.

Obrezane veje, živa meja, večje količine listja in odpadnega sadja sodijo med t. i. zeleni odrez, ki se kompostira ločeno od ostalih kuhinjskih odpadkov. Zato prosimo, da te odpadke pripeljete v zbirni center, kjer bomo poskrbeli, da se bodo ustrezno predelali.

Izogibajte se izdelkom, ki vsebujejo nevarne snovi. Predvsem bodite pozorni pri izbiri čistil in kozmetike. Odločajte se za okolju prijazne izdelke.

Izogibajte se nepotrebni embalaži. Hrane ne zavijajte v odvečno folijo ali papir. Raje uporabite plastične posode, ki jih vedno znova lahko uporabite. Izbirajte povratno embalažo.

V trgovino se odpravite z nakupovalno vrečko ali košaro.

Podarite stvari, ki jih ne potrebujete.

Pred odlaganjem plenic v zabojnik za mešane odpadke predlagamo, da jih zavijete v manjše vrečke, dobro zavežete ali celo zlepite. V poletnih mesecih zabojnik postavite v senčni del in pokrov priprite na način, da zrak lahko kroži.

loceno_zbiranje_odpadkov

Središče za dostopnost