dežurna služba vodovod 041 697 954, dežurna pogrebna služba 07 3637 219

Ločeno zbiranje odpadkov

Navodila za ločevanje

loceno_zbiranje_odpadkov

KOMPOSTIRANJE1

Enkratni najem zabojnika:

Prenavljate stanovanje in imate večje količine kosovnih odpadkov? Nudimo najem zabojnikov različnih velikosti za 5 ali 7 kubičnih metrov odpadkov. Zabojnik lahko najamete za več dni. Za dodatne informacije pokličite telefonsko številko 051 356 968.

Kosovni odpadki:

Vsako leto organiziramo akcijo zbiranja kosovnih odpadkov iz gospodinjstev, za mesto Metlika je to običajno v mesecu juniju, za okolico pa v juliju in avgustu. Termine in lokacije dogovorimo s predstavniki krajevnih skupnosti . Na zbirna mesta lahko brezplačno pripeljete kosovne odpadke iz gospodinjstev. Akcija ni namenjena kosovnim odpadkom pravnih oseb. Ti se morajo za oddajo posebej dogovoriti z našim podjetjem.

Nevarni odpadki:

Med nevarne odpadke sodijo odpadna zdravila, kozmetika, čistila, barve, laki, lepila, škropiva, razne kemikalije, spreji, odpadno jedilno in motorno olje, hladilna tekočina, akumulatorji, baterije. Najbolj zanesljive podatke o nevarnih lastnostih preberemo na izdelku samem. Bodimo pozorni na različna opozorila in navodila v obliki grafičnih simbolov: vnetljivo, zdravju škodljivo, eksplozivno, oksidativno, okolju škodljivo, strupeno, jedko. Teh odpadkov ne smemo odlagati v zabojnike za gospodinjske odpadke in ne v naravo, saj nevarne snovi pronicajo v zemljo, zastrupljajo prst, vodo in ljudi. Tekočih izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi, ne smemo zlivati v odtok, greznico ali kanalizacijo. Enako velja za odpadno jedilno in motorno olje.

Vsako leto organiziramo akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev v mesecu novembru. Termine in lokacije objavimo na spletni strani, na hrbtni strani položnice in v koledarju. Na zbirna mesta lahko brezplačno pripeljete nevarne odpadke iz gospodinjstev, na sprejemnem mestu je prisoten pooblaščen delavec. Akcija ni namenjena nevarnim odpadkom pravnih oseb. Ti se morajo za oddajo posebej dogovoriti s pooblaščenimi podjetji.

 

Središče za dostopnost