dežurna služba vodovod 041 697 954, dežurna pogrebna služba 07 3637 219

Ekološki otoki

Ekološki otoki

V naseljih so urejeni ekološki otoki, sestavljeni iz zabojnika za papir, plastenke in pločevinke, steklo ter biološke odpadke. Namenjeni so dodatnemu ločevanju odpadkov iz gospodinjstev. Odpadke vedno odložimo v zabojnik, saj je odlaganje poleg zabojnikov  prepovedano in kaznivo. Večje količine in večje kose odpadkov pripeljite v zbirni center.

Zabojnik za papir: Vanj odlagamo časopise, revije, prospekte, zložen karton, lepenko, pisemski in ovojni papir, kuverte, papirnate vrečke, papir, v katerem kupimo kruh, kartonsko embalažo od hrane.

Vanj NE odlagamo celofana, darilnega papirja, plastificiranega papirja, povoščenega papirja, tapet, tetrapaka, onesnaženega papirja.

Kartonsko embalažo zložite in strgajte na manjše kose. Revijam in prospektom odstranite folijo.

Zabojnik za stekleno embalažo: Vanj odlagamo steklenice,  kozarce, ostalo stekleno embalažo –  brez vsebine in pokrovčkov.

Vanj NE  odlagamo porcelana, kristala, ognjevarnega stekla, pleksi stekla, ogledal, okenskega stekla, steklene embalaže z vsebino.

Pred odlaganjem steklene embalaže odstranite pokrove. Kovinske in plastične pokrove odložite v zabojnik za plastenke/pločevinke.

Zabojnik za plastenke in pločevinke: Vanj odlagamo embalažo od mleka, sokov (tetrapak), plastične vrečke, plastenke, jogurtove lončke, skutine lončke, pločevinke od pijač in hrane, aluminijasto folijo ovojno folijo živil, kovinske pokrovčke / zamaške, plastične pokrovčke / zamaške.

Vanj NE odlagamo embalaže z vsebino, doz pod pritiskom, izolacijske plastike, plastičnih in gumijastih cevi, gumijastih škornjev, igrač, cvetličnih lončkov, ovojne folije od silaže.

Plastično in kovinsko embalažo stisnite. Embalažo odložite brez vsebine.

Zabojnik za biološke odpadke: Vanj odlagamo kuhinjske in vrtne odpadke v manjših količinah. Večje količine pripeljite v zbirni center.

E-ulični zbiralniki: V okviru projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki pod okriljem družbe ZEOS, d.o.o. smo postavili 4  ulične zbiralnike za e-odpadke in odpadne baterije. Nahajajo se pri Osnovni šoli Metlika, pri Osnovni šoli Suhor, na parkirišču pri stari samopostrežni in na parkirišču na Pungartu.

Zbiranje odpadkov na pokopališčih: Ločeno zbiranje odpadkov je urejeno tudi na pokopališčih, kjer so postavljeni zabojniki za ločeno zbiranje odpadnih sveč, cvetja ter ostalih odpadkov iz pokopališča.

V zabojnik za odpadne sveče odlagamo vse vrste odpadnih sveč.

V zabojnik za cvetje poleg cvetja odlagamo ostale biološke odpadke, kot so plevel, trava, listje in podobno.

Ostalih odpadkov sem ne odlagamo.

Za pravne osebe: Pravnim osebam nudimo najem ekološkega otoka za ločeno zbiranje odpadnega papirja in papirne embalaže, plastične, kovinske in steklene embalaže. Odločite se lahko tudi za najem posameznega zabojnika. Za naročilo nas pokličite na telefon 051 356 968 ali pišite na e-naslov info@komunala-metlika.si.

seznam ekoloski otokov

 

Središče za dostopnost