dežurna služba vodovod 041 697 954, dežurna pogrebna služba 07 3637 219

Nasveti

Opuščeno greznico lahko uredimo za zbiranje deževnice.

Varujmo okolje: V javno kanalizacijo ne sodijo: pepel, pločevinke, vlakna, steklo, smeti, zamaški, krpe, pesek, blato, gradbeni material, kamni, ostanki tapet, tekstil, ogorki, kisline (žveplena kislina), alkalije (kavstična soda) ali soli, pesticidi, snovi za zatiranje škodljivcev in plevela, škropiva, cement, apno, apneno mleko, mavec, karbidi, sintetične smole, bitumen, katran, bencin, kurilno olje, mazalna olja, razredčila, alkohol, barve, laki, fenoli, maščobe, olja, npr. užitne masti, masti za cvrtje, ostanki hrane. razvijalci, fiksirji, vatirani tamponi, higienski vložki, plenice, obveze, papirnate brisače, vatirane palčke, obliži, britvice, zobne nitke, motorno olje, krpe, oljni filtri, ročke, čistilni robčki.

Vse te snovi lahko negativno vplivajo na delovanje sistema za čiščenje odpadnih vod, s tem ko uničijo favno in zamašijo cevi. Nevarne odpadke oddamo v zbirnih centrih za ločeno zbiranje odpadkov ali v času letne akcije zbiranja nevarnih odpadkov, nekatere odpadke odložimo na ekološke otoke ali v smetnjak.

Središče za dostopnost