dežurna služba vodovod 041 697 954, dežurna pogrebna služba 07 3637 219

Kontakti

dežurna služba vodovod       041 697 954
naročilo praznjenja greznic 051 356 968

t.  07 363 72 00
e. info@komunala-metlika.si
www.komunala-metlika.si

ANTON OGULIN, vodja vodovoda in kanalizacije
t.   07 363 72 05
m. 041 396 296
e.  ogulin@komunala-metlika.si

IGOR VUKŠINIČ, vodja področja vodovod/kanalizacija
t.   07 363 72 11
m. 041 656 242
e.  vuksinic@komunala-metlika.si

DUŠAN KONDA, vodja vzdrževanja/elektrikar
m. 041 716 992
e.  dusan.konda@komunala-metlika.si

JANEZ ŽUGELJ, delovodja vodovod/kanalizacija
m. 051 314 973
e.  zugelj@komunala-metlika.si

Čistilna naprava Metlika:
Drago Badovinac
m. 031 391 509

Središče za dostopnost