dežurna služba vodovod 041 697 954, dežurna pogrebna služba 07 3637 219

Nasveti

Podatke o dobaviteljih MKČN najdete na spletni strani Zbornice komunalnega gospodarstva.

Opuščeno greznico lahko uredimo za zbiranje deževnice.

Središče za dostopnost