Dežurna služba vodovod 041 697 954, info@komunala-metlika.si

Pokopališča

Upravljanje pokopališč je izbirna lokalna javna služba, ki jo izvaja Komunala Metlika d.o.o. in obsega zagotavljanje urejenosti pokopališč, izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.

Na območju občine so naslednja pokopališča:

  • Bušinja vas
  • Hrast
  • Jugorje
  • Klošter
  • Krasinec
  • Metlika
  • Podzemelj
  • Radovica
  • Rosalnice
  • Suhor