Dežurna služba vodovod 041 697 954, info@komunala-metlika.si

Kontakti

Splošno

dežurna služba vodovod 041 697 954
dežurna služba ceste 031 876 963
naročilo praznjenja greznic 051 356 968

t.  07 363 72 00
e. info@komunala-metlika.si
www.komunala-metlika.si

Vodstvo podjetja

mag. BOJAN KRAJAČIČ, direktor
t.   07 363 72 00
m. 041 633 690
e.   bojan.krajacic@komunala-metlika.si

VIDA VRANIČAR, poslovna sekretarka
t.  07 363 72 00
e.  info@komunala-metlika.si
e.  vida.vranicar@komunala-metlika.si

NEVENKA KREMESEC, vodja področja analize, razvoj, projekti
m. 041 368 310
e.  nevenka.kremesec@komunala-metlika.si

Skupne službe

MARJAN KONČAR, vodja skupnih služb
t.   07 363 72 03
m. 031 367 120
e.  koncar@komunala-metlika.si

RENATA MIHELČIČ, računovodja
t.  07 363 72 06
e. renata.mihelcic@komunala-metlika.si

TANJA MILEK NEMANIČ, blagajničarka in fakturistka
t.  07 363 72 07
e.  tanja.milek@komunala-metlika.si

MITJA RUS, skladiščnik
t.   07 363 72 08
m. 031 688 346
e.  rus@komunala-metlika.si

NIKOLAJ DRKUŠIČ, vodja področja javna snaga
m. 051 356 968
e.  drkusic@komunala-metlika.si

UROŠ BRADICA, vodja področja ceste in GIS
m. 031 876 963
e.  bradica@komunala-metlika.si

MIRSAD HUSKIĆ, delovodja urejanja okolice
m. 031 391 508
e.  huskic@komunala-metlika.si

Vodovod in kanalizacija

ANTON OGULIN, vodja vodovoda in kanalizacije
t.   07 363 72 05
m. 041 396 296
e.  ogulin@komunala-metlika.si

IGOR VUKŠINIČ, vodja področja vodovod/kanalizacija
t.   07 363 72 11
m. 041 656 242
e.  vuksinic@komunala-metlika.si

STANISLAV ŠTEFANIČ, vodja vzdrževanja/elektrikar
m. 051 319 946
e.  stefanic@komunala-metlika.si

SILVIO ŠIMEC, gradbeni delovodja
m. 041 382 696
e.  silvio.simec@komunala-metlika.si

JANEZ ŽUGELJ, delovodja vodovod/kanalizacija
m. 051 314 973
e.  zugelj@komunala-metlika.si

PETER ŠNELJER, delovodja gradnje
m. 041 697 952
e.  sneljer@komunala-metlika.si