Dežurna služba vodovod 041 697 954, info@komunala-metlika.si

Nasveti

Podatke o dobaviteljih MKČN najdete na spletni strani Zbornice komunalnega gospodarstva.

Opuščeno greznico lahko uredimo za zbiranje deževnice.