dežurna služba vodovod 041 697 954, dežurna pogrebna služba 07 3637 219

Preventivni ukrepi na Komunali Metlika

Preventivni ukrepi na Komunali Metlika

Spoštovane občanke in občani,

Komunala Metlika je sprejela določene preventivne ukrepe za zmanjševanje možnosti širjenja novega virusa. Komunalna dejavnost spada v t.i. kritično infrastrukturo.

Vse naše javne službe: vodooskrba, odvoz odpadkov, javna snaga, odvajanje odpadnih vod  NEMOTENO DELUJEJO.

Preventivne ukrepe smo sprejeli predvsem za zaščito naših zaposlenih, da bodo lahko še naprej opravljali dejavnost, ki je bistvenega pomena za skupnost.

  • na Komunali Metlika lahko urejate le nujne zadeve in samo s predhodnim dogovorom z uslužbencem, ki ga potrebujete,
  • zadeve urejate preko:
  • e-pošte (info@komunala-metlika.si)
  • telefonsko 07 3637 200
  • po navadni pošti
  • plačevanje na blagajni do preklica ne bo mogoče, zato vas prosimo, da uporabljate druge načine plačevanja,

Redno pobiranje odpadkov in čiščenje ekoloških otokov poteka po ustaljenih urnikih.

Zbirni center Bočka je od ponedeljka, 6.4.2020, ponovno odprt za uporabnike.

Dežurni na področju vodooskrbe 041 697 954

Dežurni za področje javne snage 051 356 968

Obvestilo Ministrstva za okolje in prostor  o problematiki epidemije koronavirusa v povezavi z javnima službama ravnanja s komunalnimi odpadki in odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

https://www.gov.si/novice/2020-03-17-odpadke-v-gospodinjstvih-z-bolniki-ki-kazejo-znake-bolezni-koronavirusa-covid-19-se-lahko-odvrze-izkljucno-v-posodo-za-mesane-komunalne-odpadke

Preventivni ukrepi na Komunali Metlika-dodatno